T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Siirt Eruh İlçe Halk Kütüphanesi

Eruh

P N

Salı-Cumartesi Günleri

Linkleri sırala

ilimiz hakkında kısa bilgi

kısa bilgi

özet bilgi

Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile ilgili Eserlerin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesidir. TEDA, Türk kültür ,sanat ve edebiyatının klasik ve çağdaş eserlerinin ilgili ülkelerin tanınmış yayınevlerince Türkçe dışındaki başka dillere çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke veya ülkelerde yayınlanması, tanıtılması ve pazarlanması esasına dayalı özünde bir “çeviri ve yayım” destek projesidir.